شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 2524
بازدید: 78

آموزش کمک های اولیه


گاهی ما سر صحنه یک تصادف یا هنگام سوختگی یک فرد یا برق گرفتگی یا شکستگی و یا خیلی موارد دیگر هستیم ولی چون نمیدانیم چکار باید بکنیم یا کاری نمیکنیم یا به بیمار آسیب بیشتری می رسانیم.این برنامه از مهمترین برنامه ها برای تمام ما می باشد.کمک های اولیه بوسیله تصویر و نوشتار به ما خیلی از آموزش های اولیه برای مواجهه با بیماری ها و حوادث میدهد.این آموزش ها شامل : آموزش احیا قلبی ، خفگی ها ، سوختگی ها ، شکستگی ها ، حمل صحیح بیمار ، برق گرفتگی و خیلی آموزش های مورد نیاز برای بیمار تا قبل از اینکه به بیمارستان برسد.این آموزش ها تصویری و به زبان ساده بیان شده اند. …