شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 2493
بازدید: 174

بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه

متن کامل : مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری گرایش : مراقبت ویژه بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان گیلان ، سال1392دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا شتی و درمانی ا ستان گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتمایی موثر بر سلامت   مقدمه:  مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت  می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش جهت ارتقاء مراقبت ها ضرورت می یابد ..جهت بکارگیری این اصول لازم است در قدم اول میزان آگاهی وموانع آن مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص یکی از مهمترین مشکلات بخش مراقبت ویژه ، پنومونی وابسته به ونتیلاتور می باشد که &nbsp …