شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 3260
بازدید: 62

تحقیق درباره آمار اعتياد و راه هاي پيشگيري


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :16     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : چكيده مقدمه:  از جمله پديده هايي كه در بوجود آمدن بزه ديدگي(crime victim)مؤثر است اعتياد به مواد مخدر مي باشد و از آنجا كه پيشگيري مقدم بر درمان است طراحي دوره هاي آموزشي جهت پيشگيري اوليه مناسب است. هدف اين پژوهش تعيين تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر پيشگيري از اعتياد مي باشد. روش ها: مطالعه حاضر نيمه تجربي بوده و نمونه هاي آن از بين جوانان و والدين شهر اصفهان به ترتيب به تعداد 20 و21 نفر انتخاب شده اند. نمونه گـيري پس از اطلاع رسـاني بصورت تصادفـي ساده صورت گرفت. دوره آموزش مهارتهـاي زندگي با برنامـه ريزي مجزا براي جوانان و والدين در هشت جلسه در تابستان 1381 اجرا گرديد. اطلاعات مورد نياز قبل و بعد از آموزش توسط سه پرسشنـامه (آگاهي والدين و جوانان و احتمـال گرايش به اعتياد) ج …