شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 10116
بازدید: 99

دانلود مقاله Effect of vestibular rehabilitation on dizziness in the elderly (تاثیر اختلالات وستیبولار بر سرگیجه در پیری) + ترجمه

نام مقاله: Effect of vestibular rehabilitation on dizziness in the elderly (تاثیر اختلالات وستیبولار بر سرگیجه در پیری) + ترجمه فرمت مقاله اصلی: PDF فرمت متن ترجمه: WORD با اماکن ویرایش و دستکاری مطلب 4 صفحه اهداف:سرگیجه در سالمندان نسبتا شایع است اما تنها مطالعات کمی در این باره موجود است. هدف از این مطالعه بررسی اثر توانبخشی وستیبولار بر سرگیجه در بیماران سالخورده است. مواد و روش ها: تعداد 240 بیمار مسن 70 سال با سرگیجه که به مرکز سرگیجه بیمارستان مراقبت سطح سوم از ژانویه 2000 تا ژانویه 2004 رفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. نمودار بیماران بصورت گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی دقیق متخصصان ENT و عصبی و تستهای عملکرد دهلیزی در هر مورد برای تعیین دلایل سرگیجه انجام گرفت. درمان توانبخشی وستیبولار عمومی (VRT) در 103 مورد(‘V,I رقف) انجام گرفت و در 46 مورد ( گروه غیر VRT)دیگر انجام نگرفت. شدت سرگیجه و عدم تعادل توسط مقیاس آنالوگ کلامی و پرسشنامه فعالیت خاص اعتماد به نفس تعادل در 3 هفته و 3 ماه بعد از شروع VRT عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایح: میانگین سن بیمارن 6.2 ± 76. …