شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 8584
بازدید: 34

دانلود پاورپوینت پانکراس وکيسه صفرا


پانكراس عضوي است در پشت پريتوئن به  طول 20 -12 سانتيمتر و وزن 120 – 70 گرم سر آن در اري در خلف معده به قسمت ناف طحال امتداد دارد . داراي دو بخش درون ريز و برون ريز است. مجراي پانكراس ترشحات بخش درون ريز را در آمپول واتر دئودنوم تخليه مي كند . دور آمپول واتر اسفنگتر  اودي قرار گرفته است كه سرعت ورود ترشحات پانكراس و كيسه صفرا را به داخل دئودنوم كنترل مي كند . آنزيمهاي گوارشي با محتويات پروتئني زياد و مايع سرشار از الكتروليتها ،  ترشحات بخش درون ريز را تشكيل مي دهد . سكرتين محرك اصلي ترشح بيكربنات و هورمون كوله سيتوكنين پانكروزيمين  ، محرك اصلي ترشح آنزيمهاي گوارشي از پانكراس است. —حجم ترشحات d/cc  2500-1500 و آميلاز براي هضم كربوهيدرات ، تريپسين براي هضم پروتئينها ، ليپاز براي هضم چربيها است . پانكراتيت( التهاب پانكراس ) دو نوع حاد ومزمن دارد .   پانكراتيت حاد شايعترين علل عبارتند از : 1- سنگ صفراوي 40% مهمترين علت 2- مصرف الكل  طولاني مدت 35%  3 – داروها    4 – عفونتهاي ويروسي 5 – تروما (شكم) در پانكراتيت حاد اپيتليوم …