شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

شناسه خبر: 14592
بازدید: 75

زبان بدن چگونه افكار ديگران را بخوانيم


فهرست مطالب صفحه فصل اول : چارچوبی برای فهم 1 فصل دو: قلمروها و حوزه ها 22 فصل سوم: حالت های کف دست 37 فصل چهارم: حالت های دست و بازو 65 فصل پنجم: حالت های دست به چهره 56 فصل ششم: حالتهای دست ها 65 فصل هفتم: حالت پاها 77 فصل هشتم: حالت ها و رفتارهای متداول ديگر 117 فصل نهم: حالت های چشم 124 فصل دهم: سيگار ، پيپ ، عينک 133 فصل يازدهم: حالتهای ملكی و مالكيت 137 فصل دوازدهم: کپی برداری و تصاوير آينه ای 144 فصل سيزدهم: خم کردن بدن و موقعيت اجتماعی 147 فصل چهاردهم: جهت نماها 161 فصل پانزدهم: ميز ، مبل و ترتيب چينش آنها 154 فصل شانزدهم: بازی های قدرت 175 فصل هفدهم: جمع بندی کلی …