شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 13403
بازدید: 9

مقاله در فراسوی عصر جدیدی از اعتماد و شفافیت در آزمایشات بالینی


دانلود  مقاله ترجمه شده  Toward a New Era of Trust and Transparency in Clinical Trials با  عنوان،  در فراسوی عصر جدیدی  از اعتماد و شفافیت در آزمایشات بالینی   بخشی از متن : پژوهشهای بالینی عموم ترین مولفه قابل مشاهده شرکت تحقیقات زیست پزشکی، از نظر  کاربردهای انسانی بالقوه در یافته های آزمایشگاهی جدید جهت شواهد قوی در مورد درمان یا مداخلات پیشگیرانه مراقبت های بالینی متداول هستند. این آزمایشات در نقطه ای واقع هستند که در آن تحقیقات زیست پزشکی هم به طور مستقیم درگیر شرکت کنندگان انسانی هستند که  بصورت داوطلبانه خود را وقف  محققان با اعتماد به حمایت از بالاترین استانداردهای دقت علمی و نظارت اخلاقی  کرده اند.  از آنجایی آزمایش های بالینی تکامل یافته اند و  در طول زمان پیشرفت های چشمگیر ی را در تشخیص، درمان، و بهبود کسب کرده اند، دارد هنوز هم چالش های عمدهای وجود دارد. بنابراین، تغییرات اساسی برای  بازتاب جنبش علم و جامعه برای افزایش بهره وری، پاسخگویی و شفافیت در تحقیقات بالینی  نیاز است. در حال حاضر موسسه ملی بهدا …