شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 13529
بازدید: 142

پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها         مدیریت نمونه در آزمايشگاه هاي پزشكي نتايج آزمايش­ها تحت تاثير متغيرهای گوناگونی است : مراحل قبل از آزمايش preanalytical حین آزمايش analytical  پس از آزمايش poatanalytical شناسايی این متغیرها واستاندارد نمودن روش­های آزمايشگاهی جهت تفسير و استفاده بهينه از داده­های آزمايشگاهی ضروری است. تاکيد بر اجرای روش­های کنترل کيفی در کليه بخش­های آزمايشگاه در مرحله حين آزمايش و به­دنبال آن  برگزاری دوره­های آموزشی در اين خصوص، خطاهای حين آزمايش به حداقل رسيده است و لذا تاثير متغيرهای قبل و بعد از آزمايش بسيار پررنگ شده است. نمونه خون دستورالعمل نمونه گيري وريدي ومويرگي انطباق مشخصات برگه درخواست آزمایش با مشخصات بیمار بیمار سرپایی : با سئوال وجواب از بیمار و مشاهده کارت شناسایی بیمار بستری : نمونه گیر نباید فقط به برچسب بالای تخت یا یادداشت کنار تخت وی اکتفا کند.در صورت هوشیاری این انطباق با کمک او و در صورت عدم هوشیاری بیمار این امر با کمک همراه بیمار یا پرستار باید صورت پذیرد.   .اطمینان ا …