شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 2123
بازدید: 49

پاورپوینت آب و الکترولیت


پاورپوینت آب و الکترولیت   65اسلاید مقدار و ترکیب مایعات بدن: بسیاری از بیماریها،صدمات،اسیبها و حتی جراحی میتواند تعادل مایعات بدن را به هم بریزد و زندگی بیمار را تهدید کند   دو سوم وزن بدن یعنی حدود70-50% را آب تشکیل می دهد دو سوم آن در داخل و یک سوم در خارج سلول قرار دارد     مایع خارج سلول از سه قسمت تشکیل شده:   l پلاسما یا مایع داخل عروقی IVF l مایع بین سلولی ISF l مایع ترانس سلولار TCF (مایع داخل حفرات بدن =فضای سوم) l سن،جنس و مقدار چربی بدن بر میزان مایعات بدن موثر است   مایع بدن افراد جوان از سالخورده و مردان از زنان بیشتراست افراد چاق مایع کمتری دارند       وظایف آب بدن: l سیستم انتقالی بدن و سلولها l محیط مناسب شیمیایی درون سلولی l حفظ دمای بدن l دفع فراورده های اضافی     …