شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 4523
بازدید: 73

پاورپوینت ارتقاء مشارکت بیماران -59 اسلاید


قسمتی از اسلایدها       مفهوم مشارکت بیماران •مشارکت  بیماران و جامعه  مفهومی است که بخصوص در طی دهه اخیر در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی  روی آن تاکید فراوان شده است. • مشارکت بیمار”  و “مشارکت جامعه”  دارای مفاهیم یکسان نمی باشند  و هر کدام شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها با اهداف گوناگون می باشند و از مشارکت دادن  بیمار  در مورد انتخاب درمان فرد  تا تدوین راهنماهای بالینی و سیاست گذاری های سلامت را می تواند شامل شود. •دامنه بحث مشارکت بیمار  و جامعه در طی دهه اخیر به عرصه ایمنی بیمار و کاهش خطاهای پزشکی نیز کشیده شده است. در واقع بیماران و مراقبین آنها اولین افرادی هستند که شاهد بروز و یا در شرف وقوع بودن خطا  و اشتباه هستند و بنابر این در صورت داشتن آگاهی و دانش لازم،  در پیشگیری از بروز خطا می توانند نقش کلیدی و بسیار موثر داشته باشند •توانمند سازی بیماران یک مفهوم استنتاجی در مراقبت بهداشتی است که  به تفضیل در حیطه ایمنی بیمار شرح داده شده است •از دیدگاه سازمان بهدا …