شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 3870
بازدید: 11

پاورپوینت ایمنی اکتسابیAdaptive immunity


    پاورپوینت ایمنی اکتسابیAdaptive immunity 21اسلایدهمراه باتصویر بیشتراسلاید به زبان انگلیسی میباشد Adaptive immunity     Immunity established to adapt to infection     Learnt by experience   Confers pathogen-specific immunity   Enhanced by second exposure   Has memory   Uses cellular and  humoral  components   Is poorly effective without innate immunity     B cell •دارای رسپتور ترشحی •شناسایی انواع آنتی ژن •شناسایی آنتی ژن محلول •شرکت در عرضه انتی ژن به لنفوسیت  T …