شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 20610
بازدید: 160

دانلود پاورپوینت بررسي عوامل محيطي ، ويژگيهاي اقليمي و آب و هوايي

پاورپوینت بررسي عوامل محيطي ، ويژگيهاي اقليمي و آب و هوايي
پاورپوینت بررسي عوامل محيطي ، ويژگيهاي اقليمي و آب و هوايي

فهرست

رديف                             عنوان                                                                                                                                                 صفحه

1اقليم     ……………………………………………………………….    4

2هدفهاي طراحي اقليمي     ……………………………………………..    4

3نمونه اي از ابزارهايي كه در پوسته يك ساختمان بكار مي روند    ………………………………………………….    5

4باد ( تاثير محوطه ساختمان در كنترل جهت و سرعت باد)    ………………………………………..    5

5باد شكن ها   ………………………………………………………….    5

6تابش افتاب   ……………………………………………………………………..    6

7تابش افتاب بر انواع بام    ………………………………………………………    6

8دياگرام جهت وزش بادهاي غالب در ماههاي مختلف   ……………………………………………………………….    7

9جهت قرارگيري بلوكها با توجه به باد غالب   ……………………….    10

10تعيين جهت هاي مناسب ساختمان در رابطه با تابش آفتاب    ………………………………………………….     11

11جهت قرار گيري ساختمانه با توجه به نور خورشيد   ……………………………………..    12

12جداره هاي نور گذر و فرم پنجره ها   …………………………    13

13تاثير جهت و نوع بازشوي پنجره   ………………………….    13

14تاثير اندازه پنجره    ………………………………………..     14

15كيفيت سطح مورد تابش    …………………………………     15

16ضريب جذب انرژي حرارتي خورشيد در رنگ هاي مختلف    …………………     16

17انرژي خورشيدي جذب شده در ديوارها   ……………………..     17

18سطوح قائم   ………………………………………………………    18

19سطوح افقي   ……………………………………………………………    18

20مناسبترين جهت استقرار و فاصله بين ساختمان هاي چهارطبقه   …………………………………………………     19

توضیحات بالا قسمتی از متن میباشد     

 فرمت : پاورپوینت                      تعداد صفحه :38

 

جهت دانلود کلیک کنید