شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 1075
بازدید: 71

پاورپوینت برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان -20 اسلاید


برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان نمونه موردي شاخصهای پایداری مجموعه 80-70 سري اطلاعات پايشي ومداومي هستند كه براي بررسي  وشناخت شرايط مختلف :          مديريتي          ظرفيت و توان جامعه          تلاش‌هاي عمومي در مورد محيط ومنابع طبيعي واقدامات مرتبط  با آن براي وضعيت:           گذشته           حال           آينده  كشورهايي كه داراي سيستم‌هاي تعدل بخشي و نگهداري هستند مورد استفاده قرارمي گيرد آلودگي در تمام منابع آب: سطحي، زيرزميني، ذخيره گاه طبيعي وغير طبيعي •     درمنابع آب سطحي : •رودخانه هاي داخلي                            در مناطق …