شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 11371
بازدید: 66

پاورپوینت داروهای تثبیت کننده خلق -41 اسلاید -12 اسلاید انگلیسی


قسمتی از اسلایدها       •تنظیم سروتونین و دوپامین با کلسیم داخل سلولی صورت می گیرد. •Ca داخل سلولی هایپراکتیو باعث القاء مانیا می شود. •در بیماران دوقطبی هم در فاز مانیا و هم در فاز افسردگی – و نه در فاز یوتایمیک –  کلسیم داخل پلاکتی افزایش می یابد. •اکثر داروهای تثبیت کننده خلق از طریق مهار Pr G و سیستم اینوزیتول باعث افزایش جریان یون کلسیم به بیرون از سلول می شوند.     Lithium Carbonate Indications: Acute episode of mania(FDA approved) Bipolar depression Maintenance treatment for bipolar disorder MDD (augmentation with anti-depressant) Suicidal thoughts Poor impulse control Irritability & anger   Schizophrenia (augmentation with anti-psychotic) And …. دفع کاملا کلیوی با نیمه عمر حذف  24-18 ساعت. دارای اثرات نروتروفیک، نروپروتکتیو، نروژنز و افزایش دهنده BDNF. تحریک تولید WBC. مفیدتر برای: مانیای یوفوریک بدون همبودی با مواد، اختلال طبی و سابقه خانوادگی کمتر مؤثر در: مانیای تحریک پذیر، تعداد اپی …