شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 4728
بازدید: 73

پاورپوینت درمورد بیماریهای مدیاستن -43 اسلاید


قسمتی از اسلایدها         تقسیم بندی آناتومیک نمای رادیولوژیک نمای سی تی اسکن A- محتویات نرمال مدیاستن قدامی : (1) غده تیموس   (2) شریان پستان داخلی (3) غدد لنفاوی   (4) چربی B- محتویات نرمال مدیاستن میانی: (1) پریکارد قلب   (2) آئورت صعودی و عرضی (3) SVC و IVC   (4) شریان ورید براکیوستالیک (5) عصب فرنیک و واگ   (6) تراشه (7) برشهای اصلی و عروق اصلی ریوی C- محتویات نرمال مدیاستن خلفی : (1) آئورت ترولی   (2) مری (3) توراسیک داکت   (4) آزیگوسی و همی آزیگوس (5) غدد لنفاوی   ضایعات تومورال مدیاستن اقدامات تشخیصی   B- علامت دار:   الف- علائم فشاری:   درد قفسه سینه – سرفه – تنگی نفس فعالیتی – استرایدور – افیوژن پلور – تامپوناد – فلج فرنیک و  رکورانت (APW)   ب- سندرم پارانئوپلاستیک :   A- ضعف عمومی و پتوز با تومور مدیاستن قدامی ← تیموما   B- کاهش وزن، تب و بی حالی با تومور مدیاسن قدامی ← لنفوما   ج- آدنوپاتی …