شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 12029
بازدید: 122

پاورپوینت درمورد مرور كلي اپيدميولوژی بيماري پريودنتال -19 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی


قسمتی از اسلاید ها       •در حاليكه سطوح متوسط attachment loss در درصد بالايي از افراد ميانسال يافت مي شود`  ولي از دست رفتن شديد تنها در نواحي خاصي از دهان است •بيماري پريودنتال شديد در دندان هاي معدودي و بين حدود 15-8 درصد جمعيت هر گروه سني است فرآيند بيماري •عقيده قديمي `پريودنتيت به عنوان يك بيماري آهسته و مداوم پيشرونده (continuous progressive) •مفهوم فعلي بيماري پريودنتال ` دوره هاي كوتاه مدتي از طغيان با تخريب بافتي در دندان هاي مشخص و در نواحي مشخص ` تئوري هاي طغيان (Burst theories) •در اكثريت جمعيت پيشرفت بيماري پريودنتال بسيار كند است       اتيولو‍ژي علل اوليه بيماري راهبردهاي پيشگيرانه انتخاب راهبرد پيامهاي كليدي آموزش سلامت براي ارتقاء سلامت پريودنتال روش هاي ”سلامت جامعه“ براي كاهش دادن بيماري پريودنتال Type of periodontal disease in children Signs of periodontal disease Adolescence and oral care Advice for parents       و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه … …