شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 4703
بازدید: 105

پاورپوینت درمورد ملانوم-MELANOMA-اسلاید 56 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها       žافزایش پیوسته انسیدانس از سال 1950 žشایعترین علت مرگ ناشی از سرطانهای پوستی žقبل از بلوغ نادر و در صورت وجود در 50درصد موارد از خال ملانوسیتی مادرزادی žاز دهه دوم به بعد افزایش پیوسته در انسیدانس، سن متوسط بروز ابتدای دهه6 žدر هر دو جنس تقریبا یکسان žبیشتر در ارتباط با تماسهای شدید و متناوب با نور آفتاب در افراد          Fair Skin(استثنا لنتیگو مالیگنا) žبه طور تیپیک افراد با کار دفتری که 1یا2 تعطیلات سالانه در مناطق با شدت UV بالا žسرگرمیهایی که اوقات خارج از خانه را افزایش می دهد شانس ملانوم را افزایش می دهد (شنا و قایق سواری) žحملات شدید آفتاب سوختگی یک ریسک فاکتور žدر سیاهان شیوع کمتر žهر چه فاصله از خط استوا بیشتر، شانس ملانوم کمتر žانتقال از طریق جفت     اتیولوژی žتماس با اشعه UV طبیعی: نقش مهم žUV مصنوعی: نقش اندک ولی مهم، خصوصا طول موجهای بالا žنور فلورسنت: افزایش ریسک تایید نشده žمهاجرت: به نواحی با شدت UV بالا با افزایش ریسک žضد آفتاب: به عنوان ریسک فاکتور مطرح، …