شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 12332
بازدید: 121

پاورپوینت در مورد اختلال استرس پس از جراحی و اختلال استرس حاد- Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder-اسلاید 35


    -در پي مواجه با حوادث آسيب زاي زندگي روي مي دهد. -فرد به صورت ترس و درماندگي به اين تجربه پاسخ مي دهد. -تكرار واقعه دائماً در ذهن -سعي در اجتناب از يادآوري حادثه   ASD History   Most likely to occur   Important risk factor     Etiology مضامين روانپويشي در اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) Behavioral Model دستگاه نورآدرنرژيك:   دستگاه اوپيوئيدي PTSD خصوصيات باليني   PTSD در كودكان و نوجوانان   Risk Factors سندرم جنگ خليج فارس Different Diagnosis پرگنوز خوب درمان دارودرماني … …