شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 4651
بازدید: 74

پاورپوینت در مورد بیماری سرخك-52 اسلاید


قسمتی از اسلایدها       Measles =سرخک     — بیماری عفونی حاد ویروسی با علایم بالینی : تب – کوریزا – سرفه – کنژنکتیویت و بثورات جلدی مخاطی است . — در مرحله مقدماتی بیماری یکی دو روز قبل از بروز راش    Koplik .spotجلدی انانتم اختصاصی درمخاط دهان به نام     بروز می کند . — بیماری بسیار واگیر است و بیشتر در کودکان دیده می شود . – بیماری معمولا خوب می شود ولی گاهی عوارض شدید ریوی و سیستم عصبی مرکزی بروز می کند . اتیولوژی — ویروس سرخک از جنس موربیلی ویروس وجزو خانواده پارامیکسوویریده است . — ویروس غشا دار با هسته اسید ریبونوکلئیک یک رشته ای که از غشای آن دو دسته رابط های گلیکوپروتئینئ بیرون زده است که همآگلوتینین و پروتئین فیوژن به جای نورآمینیداز سایر میکسوویریده قرار دارند و اتصال به سلول ها ی میز بان با این لیگاند ها انجام می شود . – میز بان ویروس انسان است ولی می توان پریمات ها در آزمایشگاه به بیماری مبتلا کرد گرچه بیماری در آن ها خفیف تر است .    اپیدمیولوژی — سرخک از 2000 س …