شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 5619
بازدید: 73

پاورپوینت در مورد خونريزي زیر عنكبوتيهSAH -اسلاید 46 – اسلاید انگلیسی 10


قسمتی از اسلاید ها         :SAH خونریزی بدنبال پاره شدن یک شریان مغزی و ورود خون به فضای ساب آراکنویید از نظر علت : تروماتیک: مثل   ضربه سر خودبخودی: خونریزی در خود فضای ساب آراکنویید (اولیه) بدنبال گسترش خون از محل هماتوم داخل نسج بداخل فضاي ساب آراكنوئيد(ثانویه) شایعترین علت: پارگی آنوریسم و AVM علل عمده خونريزي تحت عنكبوتيه آنوريسمها: بر اساس اندازه: •كمتر از 3 ميليمتر(ميكرو) – بين 6-4ميليمتر(كوچك)– بين 10-7 ميليمتر(متوسط)-بين 25-10 مليمتر(بزرگ ) – بزرگتراز25 ميليمتر(ژانت)   بر اساس پاتولوژي: بری – کیسه ای – دوکی – مایکوتیک – فوزیفرم- Dissecting شایعترین محل های انوریسم : •بر اساس محل: •سيركولاسيون قدامي : شريان كاروتيد داخلي- شريان مغزي قدامي وارتباطی قدامی – شريان مغزي مياني •سيركولاسيون خلفي: شريان ورتبرال – شريان بازيلر- شريان مغزي خلفي ساختماني: 1-اكتسابي بعلت دژنرسانس لايه الاستيك داخلي شريان 2-انمي سيكل سل # ژنتيك: 1-آنوريسمهاي اينتراكرانيال فاميليال …