شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 11435
بازدید: 74

پاورپوینت در مورد داروهاي ديورتيك -14 اسلاید


تركيبات مايعات بدن به ويژه خون بسيار متفاوت خواهد بودمگراينكه مكانيزم هاي دفعي كليه ها با دفع مقاديري    متغييري از آب ودفع اختصاصي يونهايNa+  Kcl       So4 HPO4  حجم وتركيب مايع خارج سلولي را حفظ ميكند دیورتیک ها شامل 3 دسته مختلف دارويي هستند ديورتيك هاي لوپ ديورتيك هاي تيازيدي ديورتيك هاي نگه دارنده پتاسيم باز دارنده هاي انيدراز كربنيك ديورتيك هاي اسمزي … …