شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 14337
بازدید: 104

پاورپوینت در مورد مخچه-Cerebellum -اسلاید 13


قسمتی از اسلایدها         (مخچه)Cerebellum •هماهنگى(Coordination)حركات • آموزش ها و یادگیری های حركتى •اجرای حرکات •مخچه مسئول انقباض ظريف گروههاى عضلات اسكلتى و ريلاكس شدن ظريف آنتاگونيست هاى آنها می باشد. اين ظرافت عمل براى تمام انواع حركات، چه حركات غير ارادى و اتوماتيك و يا حركات ارادى، ضرورى است. بيماريهاى مخچه به واسطه حركات ناهماهنگ، بدون مهارت و فقدان كامل كنترل ظريف حركات شناخته می شود. •مخچه از دو نيمكره و يك بخش كرمى شكل ميانى به نام كرمينه تشكيل می شود. •هسته هاى مخچه در هر نيمه چهار تاست  كه عبارتند از: •1- سقفى (Fastigial) •2- آمبولى فرم (Emboliform) •3- گرد (Globose) •4- دندانه اى (Dentate) •به مجموعه هسته هاى گرد و آمبولى فرم، هسته بينابينى (Nucleus Interpositus) می گويند. •بايد دقت داشته باشيم كه مخچه حركت را هماهنگ می كند ولى شروع نمی كند. •اگر اختلالى در عمل مخچه ايجاد شود، تظاهرات بالينى آن شامل اختلال تعادل، كاهش تون عضلانى و اختلال هماهنگى ارادى خواهد بود. .. …