شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 7248
بازدید: 73

پاورپوینت در مورد پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران – 12 اسلاید


آموزش سلامت به مدد جو  فرایندی است: پهدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده  به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد پتغییر در آگاهی، نگرش و مهارت مددجو پافزایش صلاحیت و توانایی مددجو در مراقبت از خود پافزایش سطح سلامت و رفاه وپیشگیری از عوارض بالقوه پ در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی   مزایای آموزش سلامت به مدد جو — پافزایش رضایتمندی بیماران پکاهش اضطراب بیمار پکاهش دوره بستری پافزایش  نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی پکاهش هزینه های درمانی و بهداشتی پبهبود کیفیت زندگی بیمار پکاهش بروز عوارض بیماری پافزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی پافزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره پتکمیل برنامه های درمانی کاهش پذیرش مجدد بیماران ….                                  &nb …