شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 13453
بازدید: 14

پاورپوینت رادیولوژی عضلات


پاورپوینت رادیولوژی عضلات      33اسلایدهمراه باتصویر   عضلات اندام فوقانی: تقسیم بندی نواحی ناحیه پکتورال ناحیه شانه ناحیه آگزیلاری ناحیه بازو ناحیه ساعد ناحیه دست     ناحیه پکتورال: .1پکتورالیس ماژور( pectoralis  major ) .2پکتورالیس مینور( pectoralis  minor ) ● ●   ناحیه شانه ای : .1پکتورالیس ماژور( pectoralis  major ) .2پکتورالیس مینور( pectoralis  minor ) .3ذوزنقه ای( trapezius ) : از عقب شانه .4دلتوئید( deltoid ): از سمت خارج شانه .5تحت کتفی( sub  scapularir ) .6فوق خاری( supra  spinatus ) .7تحت خاری( infra  spinatus ) .8گرد بزرگ( teres  major ) .9گرد کوچک( teres  minor ) …