شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 4382
بازدید: 69

پاورپوینت سرطان ریه -9 اسلاید


قسمتی از اسلایدها         Lung Concern از سرطان های شایع وکشنده است.این نوع تومور به دو صورت به وجود می آید: 1.اولیه ←از ریه ودیواره قفسه ریه منشاء می گیرد(95%از اپیتلیوم برونشها) کارسینوم برونکوژنیک 2.ثانویه(متاستاز) ←از جاهای دیگربدن مانند کولون وکلیه ها منشاءمی گیرد.                       4تیپ اصلی سرطان ریه: 1.آدنوکارسینوم که شایترین نوع است←منشاء از سلولهای نوع غددی(تولید کننده موکوس)که در ریه ها وبرونشیول ها یافت می شود. 2.کارسینوم سلولهای کوچک←منشاء بافت برونکیال 3.کارسینوم اپیدرموئید←منشاء بافت برونکیال 4.کارسینوم سلول بزرگ←منشاء بافت برونکیال   ریسک فاکتورها علائم تشخیص TREATMEANT درمان پیشگیری         و سایر توضیحات مربوطه … …