شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 645
بازدید: 62

پاورپوینت شيوه هاي نمايش داده ها -20 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


قسمتی از اسلایدها     به منظور فراهم شدن مقایسه دادها: › دقت در سنجش ها ›استاندارد كردن اندازه گيري ها و روش هاي سنجش و به حداقل رسانيدن خطاهاي اندازه گيري   ثبت داده هاي مربوط به اندازه ها در اپيدميولوژي و نظام سلامت ›ساده ›صحیح و  قابل استفاده براي منظورهايي كه جمع آوري آنها را ايجاب كرده است ›براساس تعاريف استاندارد و عملياتي ›همراه با آموزش مناسب و كافي جهت افرادي كه داده ها را جمع آوري مي كنند ›قابل انتشار و ارائه به صورت مستمر به همراه پس خوراند (در صورت نياز)، و قابل پايش براي تكميل تر شدن و دقيق تر بودن باشد.   ›شيوه هاي نمايش داده ها .1مرتب كردن داده ها .2جدول .3نمودار .4شاخص هاي آماري     در تنظیم جدول به چند نکته توجه شود وضعیت مراقبت بیماری فشارخون استان بوشهر در سال 1390 انواع نمودار ›داده هاي كمي پيوسته : هيستوگرام ›داده هاي كمي گسسته : چندبر (polygon) ›داده هاي كيفي : میله ای (bar) و دایره ای (pie)   درصد افرادی که فشار خون بالا (>140/90mmHg) دارند. SDR, diseases of circulatory system in Eastern Europ …