شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 6710
بازدید: 95

پاورپوینت پانکراتیت


                نوع فایل:power point قابل ویرایش:22 اسلاید   قسمتی از اسلایدها:  تركيب الكتروليتي اوليه شيره پانكراس شامل يونهاي سديم، پتاسيم، كلر، كلسيم و فسفات است اما در حين عبور از مجاري، يون بي كربنات را نيز به آن اضافه مي كنند و سبب قليايي شدن شيره پانكراس مي شوند. سلولهای مجاری پانکراس مسئول ترشح بی کربنات هستند که برای خنثی کردن اسید معده و بالا بردنPH  دئودونوم برای به دست آمدن محیط قلیایی مطلوب برای عملکرد آنزیم های پانکراس است. همچنین برای آنزیم های هضمی brush border  شرایط مطلوبی را فراهم می کند آنزيم هاي موجود در شيره پانكراس عبارتند از آنزيمهاي مؤثر بر پروتئين ها  یا آنزيم هاي پروتئوليتيك شامل §تريپسين، كيموتريپسين، كربوكسي پلي پپتيداز، الاستاز و كلاژناز .   تريپسين فراوانترين آنزيم است و به همراه كيموتريپسين، پروتئينها را تا حد پپتيدهاي كوچك و تعداد بسيار كمي اسيد آمينه تجزيه مي كند.   آنزيمهاي مؤثر بر چربي ها آنزيم هاي ليپوليتيك شامل ليپاز، فسفوليپاز و كلسترول استر هيدرولاز. آنزيمه …