شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

(آشنایی با لمپس) شبیه سازی حرکت یک سیال با روش SPH به کمک لمپس LAMMPS
admin
admin
(آشنایی با لمپس) شبیه سازی حرکت یک سیال با روش SPH به کمک لمپس LAMMPS (آشنایی با لمپس) شبیه سازی حرکت یک سیال با روش SPH به کمک لمپس LAMMPS (آموزش LAMMPS) ا در این آموزش یک سیال با استفاده از توصیف لاگرانژی و با روش SPH در مقیاس ۳ متر در ۶ متر شبیه […]
60 نمایش
1
رایگان