شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آموزش پرورش و تولید میگو
admin
admin
آموزش پرورش و تولید میگو آموزش پرورش و تولید میگو قالب فایل:word  در این مقاله به شرح مختصر هر یك از مراحل چهارگانه بیولوژی و تکثیر میگوی آب شیرین، خصوصاً ، كیفیت آب مورد نیاز ، وسایل و عملیات تفریخگاه (هچری)، تغذیه ، وسایل و روشهای پرورش ، استراتژی مدیریت استخرها ، انواع [...]
31 نمایش
1
رایگان