شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

اهداف و اهميت اجتماعي ورزش
80% تخفیف
admin
admin
در عصر حاضر ، در ساية تحولات اجتماعي و سياسي در جهان بويژه در دنياي غرب ، مقاصد ديگري به اهداف فوق افزوده شده و مفهوم ورزش به جاي تربيت بدني عاملي براي تخدير و سرگرم نگه داشتن ملتهاي ضعيف جهان گرديده است. تربيت بدني كه در آغاز پيدايش آن جنبه فردي و در نهايت […]
67 نمایش
1
15,000 تومان 3,000 تومان