شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

فرمول محاسبه کلیه نسبتهای مالی ( نسبتهای نقدینگی ، اهرمی ، سود آوری ،کارآیی و ارزشیابی) ، نسبتهای ورشکستگی (آلتمن و اسپرینگیت) و تحلیل افقی و عمودی
admin
admin
  فرمول محاسبه کلیه نسبتهای مالی ( نسبتهای نقدینگی ، اهرمی ، سود آوری ،کارآیی و ارزشیابی) ، نسبتهای ورشکستگی (آلتمن و اسپرینگیت) و تحلیل افقی و عمودی فایل مذکور شامل  یکی از کاملترین مجموعه محاسبات در زمینه نسبتهای مالی (نقدینگی ، اهرمی ، سودآوری ،کارایی و ارزشیابی به [...]
34 نمایش
1
رایگان