شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه­ای که نمره یک دانشجو را از ورودی دریافت نموده اگرعدد مربوط به نمره بین 0تا5 باشد
admin
admin
  برنامه­ای که نمره یک دانشجو را از ورودی دریافت نموده اگرعدد مربوط به نمره بین 0تا5 باشد برنامه­ای که نمره یک دانشجو را از ورودی دریافت نموده اگرعدد مربوط به نمره بین 0تا5 باشد “بسیارضعیف” اگر عددنمره بین 5تا 10 باشد “ضعیف” ؛ اگر 10تا 15″ [...]
26 نمایش
1
رایگان