شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ نماید (نوشته شده با کد فرترن)
admin
admin
  برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ نماید (نوشته شده با کد فرترن) برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ نماید … دریافت فایل
36 نمایش
1
رایگان