شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

به کمک ماکروها برنامه ای بنویسید که با صدور پیغام مناسب نام و باصدور پیغام دیگر فامیل شما را از ورودی گرفته سپس ابتدا فامیل و پس ازآن نام شمارا پشت سرهم چاپ کند
admin
admin
  به کمک ماکروها برنامه ای بنویسید که با صدور پیغام مناسب نام و باصدور پیغام دیگر فامیل شما را از ورودی گرفته سپس ابتدا فامیل و پس ازآن نام شمارا پشت سرهم چاپ کند به کمک ماکروها برنامه ای بنویسید که با صدور پیغام مناسب نام و باصدور پیغام دیگر فامیل شما را از […]
27 نمایش
1
رایگان