شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوبنت انواع ارزشیابی
admin
admin
انواع ارزشيابي ارزشيابي سنتي(فعلي يا موجود) ارزشيابي توصيفي(كيفي يا بديل) اصطلاحات و مفاهيم مربوط به ارزشيابي اندازه گيري آزمون آزمودن سنجش ارزشيابي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ارزشيابي سنتي و كاستي هاي آن سطحي سنجي اعتبار و روايي اندك اندازه گيري كمّي و غير مستقيم مغالطه ي هدف و [...]
166 نمایش
1
2.500 تومان