شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك
admin
admin
دانلودبازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك فهرست مطالب فصل اول 1-1 مقدمه 2 2-1 ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌ 5 3-1 اهداف تحقيق 8 4- 1 فرضيات تحقيق 8 5-1 كاربردهاي انجام تحقيق 9 6-1 پيشينه تحقيق 9 تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي 9 فصل اول بخش اول 17 [...]
121 نمایش
1
16.000 تومان