شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

ثبت اختراعات ايران (گردآوري مقالات و چند نمونه)
admin
admin
دانلودثبت اختراعات ايران (گردآوري مقالات و چند نمونه) فصل اول   وظايف اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي • نظارت بر اجراي صحيح قانون و مقررات مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مالكيت صنعتي در سطح كشور (موضوع آئين‌نامه سازمان اداري و وظايف ثبت شركتها و مالكيت صنعتي [...]
117 نمایش
1
رایگان