شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

نظريه هاي اقتصاد سياسي
admin
admin
دانلودنظريه هاي اقتصاد سياسي اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این [...]
83 نمایش
1
1.000 تومان