شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

كاراته -دو چيست؟
admin
admin
دانلود كاراته -دو چيست؟  كاراته  –دو چيست؟  تعيين برنده و بازنده از اهداف نهائي كاراته نيست: «كاراته- دو» يكي از فنون رزمي است كه در جهت توسعه شخصيت از طريق اجراي تمرين بكار مي رود و بنابراين كاراته كا بر هر مانعي اعم از محسوس يا نامحسوس غلبه كند. «كاراته-دو»مجموع فنون [...]
91 نمایش
1
1.500 تومان