شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

ازچه زمانی شطرنج پیدا شده است
admin
admin
دانلودازچه زمانی شطرنج پیدا شده است مقدمه ازچه زمانی شطرنج پیدا شده است؟ مدتهای مدید گمان می کردند که اینکار، به عـنوان نوعی بازی جنگــی، در اواخر قرن پنجم و یا اوایل قرن ششم به وجود آمده است. اما در سالــهای اخیر، کشـفیات تــازه ای که از نظر هنر شناسی، تحــت سرپرستی [...]
81 نمایش
1
2.000 تومان