شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

از انقراض حكومت ساساني تا پايان قرن سوم هجري
admin
admin
دانلود از انقراض حكومت ساساني تا پايان قرن سوم هجري چنانكه ميدانيم زبان رسمي و ادبي ايران در دوره ساساني لهجه پهلوي جنوبي يا پهلوي پارسي بود. اين لهجه در دربار و ادارات دولتي و حوزه روحاني زرتشتي چون يك زبان رسمي عمومي بكار ميرفت و در همان حال زبان و ادب سرياني هم در […]
97 نمایش
1
3.000 تومان