شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

اساسي ترين آفات مديريت از ديدگاه مديريت علوي
admin
admin
دانلوداساسي ترين آفات مديريت از ديدگاه مديريت علوي اساسي ترين آفات مديريت از ديدگاه مديريت علوي 1-   دستيابي به هدف با هر وسيله : مديريت نيز مانند ساير امور فردي و اجتماعي داراي اصول و ضوابطي است كه اگر مدير در چارچوب آن اصول حركت كند ، مي‌تواند كشتي سازمان و تشكيلات را به [...]
64 نمایش
1
3.000 تومان