شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

سـتـارگـان :فـاصـلـه سـتـارگان
admin
admin
دانلودسـتـارگـان :فـاصـلـه سـتـارگان «به فواصل ستارگان سوگند ياد می کنم ــ سوگندی که وقتی فواصل را دانستيد سوگند بسيار بسيار بزرگی خواهد بود ــ که اين قرآن قرآنِ پرباری است». (اگر «لا» بر سر فعل اُقـسِمُ برای نفی باشد شايد به اين خاطر باشد کـه ستارگان در آن جائی که ما آنها [...]
92 نمایش
1
1.000 تومان