شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک
80% تخفیف
admin
admin
 فصل اول شکل گيري ستارگان پيش از انفجار بزرگ جهان چگونه آغاز شد؟ چنين رويدادي را چگونه مي توان تصور كرد؟ امروز بيشتر دانشمندان بر اين عقيده اند كه قراين خوبي وجود دارد كه نشان مي دهد گذشتة جهان بسيار متفاوت بوده است و همة مادة جهان از انفجاري عظيم نشأت كرده و جهان از […]
167 نمایش
1
3.000 تومان