شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

تحقيق ماركسيستي
admin
admin
دانلودتحقيق ماركسيستي فصل دوم بخش اول: مفهوم ماركسيستي طبقه 2- ساير مفاهيم طبقه الف) تعريف طبقه براساس سطح زندگي ب)تعريف طبقه براساس نوع زندگي ج) تعريف طبقه براساس حيثيت بخش دوم: مفهوم شناسي طبقه متوس جايگاه طبقه متوسط در قشربندي جوامع نوين ساختار طبقاتي ايران بعد از مشروطيت [...]
173 نمایش
1
3.000 تومان