شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت ابزار های هفت گانه جدید کنترل کیفیت
admin
admin
نمودارروابط uتعریف: دیاگرام روابط یک تصویر عینی ازنقشه هااست که چگونگی علت واثرگذاری لینک های مختلف،مسائل چندمتغیره ونتایج موردنظررادرمجموعه نمایش میدهد. -ایجادیک نمودارروابط: -برای هر عنصری که با موضوع درگیرمیشود یک  نماد به نموداراضافه کنیم -هرعنصر را با بقیه مقایسه [...]
22 نمایش
1
2,500 تومان