شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت استراتژی فعالیتهای بازرگانی شرکت صنایع چوب خزر
admin
admin
ما براین عقیده ایم که همه سازمانها می بایستی توان رقابت جهانی را از هدفهای راهبردی خود قراردهند و بدون همخوان شدن نمی توانند امید پایداری و پیروزی داشته باشند . دیگرنمی توان مبنای گسترش اقتصادی و رقابت را بر کارگر ارزان گذاشت . مزد هرچه قدر هم که پائین باشد ، هیچ سازمانی نمی [...]
168 نمایش
1
2.500 تومان