شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت انگل شناسی
admin
admin
پروتولوژی        Protozoology پروتولوژی از نظر علمی  لغوی  شامل: Proto   =آغازین ، اولیه +  Zoo  == جانور ، حیوان +  Logy  = شناخت، شناسی است که منظور شناخت جانوران اولیه می باشد. پروتوزوآها موجوداتی تک سلولی یا     هستند وبه علم بررسی وشناخت موجودات تک سلولی پروتوزوئولوژی [...]
96 نمایش
1
3,500 تومان