شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت Metal toxicity in bio materials
admin
admin
مقدمه      بدن انسان محيطي با خوردگي متوسط (PH=7/35-7/45) و مقادير نمك (كلريد)، تركيبات آلي (اتانول ، اسيد اسكوربيك و …) مواد معدني (سرب، مس، سولفاتها، آهن و …) و اكسيژن درحد اشباع (اكسيژن شرياني 0/96-1/00( فشار 10/0-13/3KPa است.  درموضع جراحي بدليل تغييرات ((PH [...]
100 نمایش
1
2,500 تومان