شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

کریستالهای دوشکستی Birefringence Crystals
admin
admin
دانلود کریستالهای دوشکستی Birefringence Crystals کریستال همسانگرد وقتی پرتوی به مواد اپتیکی معمولی ، مانند بلور نمک طعام وارد می‌شود، در همان راستا ولی با کمی جابجایی از داخل بلور خارج می‌شود. یعنی پرتو ورودی و خروجی موازی و هم راستا می‌باشند. قانون حاکم در عبور نور از یک [...]
125 نمایش
1
3.000 تومان